Κωφοί και κοινωνία

 

♦ Η θέση των κωφών στην κοινωνία, ένας δημοκρατικός αγώνας όλων (20 Μαρτίου 2018)

♦ Πρόλογος στο βιβλίο “Μπορώ και με τα μάτια μου” (Απρίλιος 2010)