Κωφοί και κοινωνία

 

 

 

♦ Πρόλογος στο βιβλίο “Μπορώ και με τα μάτια μου”