Αλέξης Καρακώστας
Βιογραφικό σημείωμα

 

 

Ο Αλέξης Καρακώστας είναι ψυχίατρος και επίτιμος γιατρός του νοσοκομείου Πιτιέ-Σαλπετριέρ του Παρισιού όπου και συντόνισε τις δραστηριότητες της Μονάδας πληροφόρησης και περίθαλψης κωφών, μία από τις 18 που λειτουργούν στα πλαίσια του δημοσίου στη Γαλλία. Ήταν ο παραπέμπων ιατρός του CRESAM (Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τους Τυφλοκωφούς). Υπήρξε πρόεδρος του συλλόγου GESTES (Εξειδικευμένης ομάδας έρευνας «Θεραπείες και κωφώσεις») και, από το 2000 έως το 2006, πρόεδρος της ESMHD (Ευρωπαϊκής εταιρείας ψυχικής υγείας και κώφωσης). Συνδιοργάνωσε πολλαπλές εκδηλώσεις στο χώρο του πολιτισμού, της ιστορίας και της υγείας των κωφών : έκθεση « Η ισχύς των νοημάτων » (Παρίσι, 1989), Τρίτο συνέδριο της ESMHD « Κώφωση και ευεξία » (Παρίσι, 1994), συμπόσιο « Οι κωφοί και η υγεία – η μεσολάβηση σ’όλες τις μορφές της » (Παρίσι, 2015), διηύθηνε την επιθεώρηση «Κωφώσεις» από το 1999 έως το 2006 και, από το 2005 έως το 2017, συνδιηύθυνε το Σεμινάριο «Κώφωση και Νοηματική Γλώσσα: πολιτικοί, φιλοσοφικοί και κοινωνικογλωσσολογικοί αναλυτές» (Παρίσι, EHESS, Σχολή Ανωτάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών).
(Δεκέμβρης2018)