Υγεία και Κώφωση

 

 

ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ – Κωφοί και σύστημα υγείας

♦ Ιατροκοινωνική εκδήλωση για την ψυχική υγεία των κωφών

♦ Η θέση των κωφών στην κοινωνία, ένας δημοκρατικός αγώνας όλων

♦ Ομιλία στην Ημερίδα Ψυχικής Υγείας και Κώφωσης