Υγεία και Κώφωση

 

 

♦ Κωφοί και σύστημα υγείας (24 Μαρτίου 2018)

♦ Ιατροκοινωνική εκδήλωση για την ψυχική υγεία των κωφών (21 Μαρτίου 2018)

♦ Η θέση των κωφών στην κοινωνία, ένας δημοκρατικός αγώνας όλων (20 Μαρτίου 2018)