Ψυχική Υγεία και Κώφωση

 

 

 

♦ Εναρκτήρια ομιλία, Συνέδριο Reach Canada, Ottawa (9 Σεπτεμβρίου 2004)

♦ Ομιλία στην Ημερίδα Ψυχικής Υγείας και Κώφωσης (26 Νοεμβρίου 1999)